Aktualności

Informacje Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach - stypendia szkolne i dożywianie dzieci w szkole.

przypominamy, że można składać wnioski, o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2020 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2020 r. Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic ucznia, który nie ukończył 18 roku życia, lub uczeń pełnoletni sam na siebie. więcej

Informacja dotycząca składania wniosków na STYPENDIUM SZKOLNE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski na stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łapy wraz z kompletem dokumentów należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach ul. Główna 50 w Punkcie Informacyjnym w terminach od dnia 1 do 15 września 2020r. więcej

Warsztaty niemarnowania żywności, edukacji ekonomicznej, dietetyczne

Kategoria: Pomoc społeczna
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach informuje, że w dniu 28 sierpień 2020r. (piątek) odbędą się w Klubie Integracji Społecznej w Łapach, ul. Leśnikowska 54 więcej