Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wsparcie psychologiczne realizowane na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. więcej

Dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej z wizytą u Seniorów na Dzień Babci i Dziadka

W czasie organizowanych w Świetlicy Socjoterapeutycznej ferii zimowych odwiedziliśmy 22 stycznia Seniorów z Dziennego Domu „Senior +”. więcej

Nabór do Klubu Integracji Społecznej „SUKCES W DZIAŁANIU” działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach.

Rekrutacja uczestników: styczeń-luty 2020r.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.

Gmina Łapy otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „SUKCES W DZIAŁANIU” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach naboru nr 7/2019 Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, Oś priorytetowa: IX Rozwój lokalny, Działanie: 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Nr naboru RPPD.09.01.00-IZ.00-20-035/19. więcej

PACZKI ŻYWNOŚCIOWE - STYCZEŃ 2020

Kategoria: Pomoc społeczna
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 dla mieszkańców Miasta i Gminy Łapy

Podprogram 2019 więcej

PACZKI ŻYWNOŚCIOWE

Kategoria: Pomoc społeczna
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 dla mieszkańców Miasta i Gminy Łapy Podprogram 2019 więcej

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 Podprogram 2019

Kategoria: Pomoc społeczna
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2019 więcej