Aktualności

OGŁOSZENIE - PRACA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Kategoria: Wiadomosci
Fundacja ,,Praca dla Niewidomych” Centrum Turystyczno – Rehabilitacyjne ZAZ Krzyżewo poszukuje osób niepełnosprawnych do pracy w ZAZ. więcej

MŁODZI DUCHEM - marzec 2018 - Warsztaty ekonomiczne - Efektywne gospodarowanie budżetem domowym

Kategoria: Projekty Socjalne
W marcu 2018r odbyły się kolejne warsztaty ekonomiczne mające na celu kształtowanie i podtrzymywanie orientacji w wartości pieniądza i towaru. więcej

OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT prowadząc Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w województwie podlaskim, zaprasza osoby pokrzywdzone przestępstwem i członków ich rodzin, a także świadków i osób im najbliższych do skorzystania z naszej nieodpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, materialnej, rzeczowej i wolontarystycznej. więcej

Konsultacje PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ŁAPY NA LATA od 2018 do 2023

Kategoria: Wiadomosci
Konsultacje PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ŁAPY NA LATA 2018 – 2023 więcej

BEZPŁATNE SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU ADEKWATNI ZAWODOWO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU BIAŁOSTOCKIEGO

Kategoria: Wiadomosci
Osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędach Pracy. Osób o niskich kwalifikacjach, wykształceniu średnim i zawodowym. Osób w wieku 30-50+ Osób zamieszkałych w Powiecie Białostockim. więcej

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe województwa podlaskiego

Wraz z okresem zimowym nastają mroźne noce i dnie, w związku z tym osoby bezdomne, które nieraz są bezradne wobec swojego losu narażone są na wiele niebezpieczeństw związanych z wychłodzeniem organizmu, odmrożeniem, a w rezultacie z utratą zdrowia lub życia. Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka – każdą informację o osobach starszych, samotnych, bezdomnych, których nie znamy, a wydaje nam się, że potrzebują pomocy przekażemy odpowiednim służbom. więcej

DOSTAWA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH

Kategoria: Pomoc społeczna
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 dla mieszkańców Miasta i Gminy Łapy więcej

Ferie organizowane przez MOPS w Łapach oraz Parafię Św. Krzyża w Łapach

W drugim tygodniu ferii od 29 stycznia do 2 lutego odbyły się ferie organizowane przez MOPS w Łapach oraz Parafię Św. Krzyża w których uczestniczyło 70 dzieci. więcej