Świadczenie wychowawcze - Dziecko pod opieką opiekuna prawnego

Opublikowano 2016-04-15

W przypadku gdy prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego, ustalając dochód, uwzględnia się tylko dochód dziecka.

Podziel się