Świadczenie wychowawcze - Przykłady

Opublikowano 2016-03-31

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wypełniania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na podstawie Programu „Rodzina 500+” zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195) poniżej prezentujemy przykłady wypełnionych wniosków w różnych sytuacjach rodzinnych. Zapraszamy do zapoznania się. Więcej informacji udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach przy ul. Głównej 50 (wejście od ul. Nowej), tel. 85 715 25 50 w godz. 7.30-17.00.

Lp.

Rodzina - przykład

Dochód na osobę

w rodzinie

Źródło dochodu

Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka

Wzór wniosku

(do pobrania)

1

Matka samotnie wychowująca jedno dziecko w wieku 10 lat

500 zł

Renta rodzinna

nie

Wzór_1

2

Dwoje rodziców (małżonkowie) z jednym dzieckiem w wieku 16 lat

700 zł

Dochód z pracy ojca dziecka

nie

Wzór_2

 3

Dwoje rodziców (małżonkowie) z dwójką dzieci w wieku: 10 i 16 lat

700 zł

Dochód z pracy ojca dzieci

nie

Wzór_3

 4

Dwoje rodziców (małżonkowie) z dwójką dzieci w wieku: 10 i 16 lat

2000 zł

 

nie

Wzór_4

 5

Matka samotnie wychowująca troje dzieci w wieku 3, 5 i 8 lat

600 zł

Dochód z alimentów na rzecz dzieci (dochód nieopodatkowany) oraz z umowy o pracę

nie

Wzór_5

 6

Dwoje rodziców (rodzice nie pozostają w związku małżeńskim) z czwórką dzieci w wieku: 5, 10 i 16, 19 lat

650 zł

Dochód z gospodarstwa rolnego

nie

Wzór_6

 7

Dwoje rodziców (małżonkowie) z dwóją dzieci w wieku 8 i 10 lat

760 zł

Dochód ze stypendium socjalnego wypłacanego przez gminę (dochód nieopodatkowany) oraz z umowy o pracę ojca dzieci

tak

Wzór_7

 8

Matka rozwiedziona wychowująca wspólnie z konkubentem troje dzieci: pierwsze - 23 lata z pierwszego małżeństwa oraz bliźniaki w wieku 13 lat ze związku z tym konkubentem

750 zł

Dochód z umowy o pracę ojca bliźniaków oraz z umowy zlecenie matki

nie

Wzór_8

 9

Dwoje rodziców (małżonkowie) z trójką dzieci w wieku: 5, 10 i 16 lat

700 zł

Dochód z działalności gospodarczej ojca, która jest rozliczana w formie karty podatkowej

nie

Wzór_9

Podziel się