KIS - Reintegracja społeczna w Klubie Integracji Społecznej - Sukces w działaniu

Opublikowano 2017-05-05

Kategoria Aktywna integracja

W ramach reintegracji społecznej dla uczestników Klubu Integracji Społecznej organizowane jest:

  • indywidualne poradnictwo psychologiczne
  • warsztaty z psychologiem obejmujące m.in. taką tematykę jak: komunikacja społeczna, radzenie sobie ze stresem, podnoszenie samooceny.
  • warsztaty z pracownikiem socjalnym, obejmujące m.in. taką tematykę jak: prowadzenie gospodarstwa domowego, racjonalne gospodarowanie finansami i czasem
  • zajęcia samokształceniowe
  • doradztwo w zakresie kompetencji cyfrowych
  • spotkania integracyjne

Uczestnicy biorą udział w zajęciach  reintegracji społecznej 2dni w tygodniu. 

Podziel się