KIS - Zajęcia grup samokształceniowych

Opublikowano 2017-05-15

Kategoria Aktywna integracja

Nadrzędnym celem skierowania uczestników do Klubu Integracji Społecznej, jest wspieranie ich samodzielności i umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych.

Działania w ramach Klubu zmierzają do: poszerzenia świadomości w zakresie pokonywania barier i trudności życia codziennego, samodzielnego zdobywania wiedzy, ciągłej edukacji (personalnej, społecznej), będącej kluczem do podnoszenia własnej wartości. Przyczyniają się do tego m.in. zajęcia realizowane w ramach grup samokształceniowych, których celem jest pobudzenie samodzielności uczestników KIS. Współuczestniczą oni w przygotowywaniu zajęć edukacyjnych z zagadnień społecznych, ekonomicznych, naukowych, kulturowych, zdrowotnych, jak również wspólnie spędzają czas wolny. Zakres programowy spotkań dostosowany jest do problemów z jakimi borykają się uczestnicy tj. nieumiejętność gospodarowania pieniędzmi, relacje wewnątrzrodzinne, uzależnienia, problemy występujące na terenie gm. Łapy, w tym zwłaszcza problem bezrobocia, nieumiejętność spędzania czasu wolnego.

Podziel się