Czynsze Mieszkaniowe
Inspektor: Janina Dobkowska

PARTER, pokój nr 2,
tel./fax: 85 715 25 50 wew. 210

Podziel się

Czynsze Mieszkaniowe

Tworzenie warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy. Zadanie te realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach. więcej
1