Dodatek energetyczny - Od czego zależy wysokość świadczenia?

Opublikowano 2016-01-01

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016r. (M.P. z 2016r. poz. 411) - wysokość dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2016r. do dnia 30 kwietnia 2017r. dla gospodarstwa domowego:

  • 1.     prowadzonego przez osobę samotną wynosi -11,29 zł/miesiąc,
  • 2.     składającego się z 2 do 4 osób wynosi -15,68 zł/ miesiąc,
  • 3.     składającego się z co najmniej 5 osób wynosi -18,81 zł/miesiąc.

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry (z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku).

Podziel się