Klub Integracji Społecznej

Podziel się

Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej SUKCES W DZIAŁANIU rozdają bezpłatne przyłbice

Kolejne przyłbice wykonane przez Uczestników Klubu Integracji Społecznej w Łapach SUKCES W DZIAŁANIU trafiły do rąk pracowników lokalnych instytucji, przedszkoli, sklepów i mieszkańców Łap. W tym tygodniu więcej

RUSZYŁA AKCJA ROZDAWANIA BEZPŁATNYCH PRZYŁBIC W ŁAPACH

W celu zapewnienia dalszej ochrony mieszkańców Miasta i Gminy Łapy przed zakażeniem COVID-19 pierwsze przyłbice wykonane przez Uczestników Klubu Integracji Społecznej w Łapach „SUKCES W DZIAŁANIU” zostały rozdane mieszkańcom Łap zebranym licznie na targowisku. więcej

Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej ruszyli na lokalny rynek pracy.

Uczestnicy projektu ,,Sukces w działaniu” podpisali już pierwsze umowy stażowe. Stanowiska pracy zostały dobrane zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami Uczestników. Staż jest działaniem projektowym w ramach aktywizacji zawodowej Uczestników KIS, umożliwiającym im nabycie praktycznych umiejętności zawodowych w miejscu pracy. więcej

Pierwsze przyłbice w Łapach wykonane przez Uczestników Klubu Integracji Społecznej „SUKCES W DZIAŁANIU” w Łapach.

W celu zapewnienia dalszej ochrony mieszkańców Miasta i Gminy Łapy przed zakażeniem COVID-19 rozpoczęto składanie przyłbic ochronnych w Klubie Integracji Społecznej w Łapach. więcej

Rozpoczęcie I edycji Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu „Sukces w działaniu”

„Działanie jest podstawowym kluczem każdego SUKCESU” (Pablo Picasso) – z takim mottem rozpoczęto I edycję Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu „Sukces w działaniu”. więcej

Nabór do Klubu Integracji Społecznej „SUKCES W DZIAŁANIU” działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach.

Rekrutacja uczestników: styczeń-luty 2020r.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.

Gmina Łapy otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „SUKCES W DZIAŁANIU” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach naboru nr 7/2019 Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, Oś priorytetowa: IX Rozwój lokalny, Działanie: 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Nr naboru RPPD.09.01.00-IZ.00-20-035/19. więcej

Aktywna integracja w Łapach - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - ważne do 28.02.2019

Kategoria: Projekty
Projekt skierowany jest do osób, które łącznie spełniają następujące warunki: zamieszkują na terenie Miasta i Gminy Łapy, są w wieku aktywności zawodowej, są osobami bezrobotnymi (III profil), korzystają z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach. więcej

Kawiarnio- Galeria „KREATYWNI. OBOK. PL” - ważne do 28.02.2019

Od sierpnia 2015 na ul. Leśnikowskiej 54 w Łapach funkcjonuje Kawiarnio- Galeria „KREATYWNI. OBOK. PL”. Jej uruchomienie możliwe było dzięki środkom uzyskanym z PFRON. więcej
1 2 | >>