Pomoc lekowa - Komu przysługuje?

Opublikowano 2016-01-01

Kategoria Pomoc lekowa

Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców miasta i gminy Łapy

CEL PROGRAMU:
Dofinansowanie do wydatków poniesionych na leki przysługuje osobom zamieszkałym na terenie miasta i gminy Łapy będących osobami przewlekle chorymi lub z ustaloną niepełnosprawnością, osób znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej i ponoszących wydatki na zakup leków zleconych przez lekarza.

Pomoc finansowa w zakresie zmniejszenia poniesionych wydatków na leki przysługuje, jeżeli:

  • Miesięczne wydatki na zakup leków zleconych przez lekarza osobom uprawnionym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przekroczyły kwotę 30 zł.

  • Dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 200% kryterium dochodowego tj. 1268,00 zł lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego tj. 771,00 zł określonych odpowiednio zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy.

Podziel się