Zasiłek celowy na zakup żywności dla rodzin, których dzieci spożywały posiłki w szkołach.

Opublikowano 2020-04-17

Kategoria Pomoc społeczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach informuje o możliwości przyznania pomocy dla rodziny, w której dziecko nie uczęszcza do szkoły z powodu jej zamknięcia w związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i nie może korzystać z przyznanych posiłków. Potrzeby dzieci, w tym okresie mogą być zaspokojone poprzez przyznanie rodzinie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. W tym celu należy złożyć wniosek wraz z niezbędną dokumentacją w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach i skontaktować się telefonicznie z pracownikiem socjalnym MOPS w Łapach.

W celu usprawnienia przyznawania wsparcia wraz z wnioskiem prosimy o dostarczenie dokumentów o posiadanych dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku oraz inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację rodziny. 


Dokumenty należy przesłać elektronicznie na adres mgopslapy@pro.onet.pl lub włożyć do skrzynki pocztowej na budynku MOPS w Łapach. 


Więcej informacji i dokumenty do pobrania:

http://www.mopslapy.pl/pomoc-spoleczna.html


KONTAKT:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach

18-100 Łapy, ul. Główna 50

tel. 85 715 25 50 wew. 221, 222, 223, 226

mgopslapy@pro.onet.pl

Podziel się