Stypendia i zasiłki szkolne
Specjalista ds. świadczeń: Joanna Zdrojkowska

PARTER, pokój nr 2,
tel./fax: 85 715 25 50 wew. 210
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wraz z kompletem dokumentów należy składać w terminie od 1 do 15 września danego roku szkolnego

Podziel się

Informacje Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach - stypendia szkolne i dożywianie dzieci w szkole.

przypominamy, że można składać wnioski, o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2020 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2020 r. Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic ucznia, który nie ukończył 18 roku życia, lub uczeń pełnoletni sam na siebie. więcej

Informacja dotycząca składania wniosków na STYPENDIUM SZKOLNE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski na stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łapy wraz z kompletem dokumentów należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach ul. Główna 50 w Punkcie Informacyjnym w terminach od dnia 1 do 15 września 2020r. więcej

Informacja dotycząca składania wniosków na STYPENDIUM SZKOLNE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski na stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łapy wraz z kompletem dokumentów należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach ul. Główna 50(pokój nr 2) w terminach od dnia 1 do 15 września 2019r. więcej

Stypendium szkolne na rok szkolny 2018/2019

Informacja dotycząca składania wniosków na STYPENDIUM SZKOLNE więcej

Informacja dotycząca składania wniosków na STYPENDIUM SZKOLNE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski na stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łapy wraz z kompletem dokumentów należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach ul. Główna 50(pokój nr 2) w terminach od dnia 1 do 15 września 2017r. więcej

Jeszcze tylko do 15 września można składać wnioski na stypendia szkolne w MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski na stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łapy wraz z kompletem dokumentów należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach ul. Główna 50 (pokój nr 2) w terminach od dnia 1 do 15 września 2016r. więcej

Stypendium szkolne na rok szkolny 2016/2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach informuje o możliwości ubiegania się o stypendium szkolne uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. więcej

Informacja dotycząca STYPENDIUM SZKOLNEGO

W związku ze zbliżającym się terminem rozliczenia drugiej transzy stypendium szkolnego zachodzi konieczność dostarczenia imiennych faktur potwierdzających poniesione wydatki na każdego ucznia w terminie do 20 maja 2016 r. więcej

Stypendium szkolne - Jak się ubiegać?

Należy złożyć wypełniony formularz wniosku o przyznanie stypendium szkolnego wraz z kompletem dokumentów świadczących o dochodzie rodziny w terminie od 1 do 15 września. więcej
1 2 | >>