Stypendia i zasiłki szkolne
Referent: Joanna Zdrojkowska

PARTER, pokój nr 2,
tel./fax: 85 715 25 50 wew. 210
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wraz z kompletem dokumentów należy składać w terminie od 1 do 15 września danego roku szkolnego

Podziel się

Informacja dotycząca składania wniosków na STYPENDIUM SZKOLNE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski na stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łapy wraz z kompletem dokumentów należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach ul. Główna 50(pokój nr 2) w terminach od dnia 1 do 15 września 2019r. więcej

Stypendium szkolne na rok szkolny 2018/2019

Informacja dotycząca składania wniosków na STYPENDIUM SZKOLNE więcej

Informacja dotycząca składania wniosków na STYPENDIUM SZKOLNE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski na stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łapy wraz z kompletem dokumentów należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach ul. Główna 50(pokój nr 2) w terminach od dnia 1 do 15 września 2017r. więcej

Jeszcze tylko do 15 września można składać wnioski na stypendia szkolne w MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski na stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łapy wraz z kompletem dokumentów należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach ul. Główna 50 (pokój nr 2) w terminach od dnia 1 do 15 września 2016r. więcej

Stypendium szkolne na rok szkolny 2016/2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach informuje o możliwości ubiegania się o stypendium szkolne uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. więcej

Informacja dotycząca STYPENDIUM SZKOLNEGO

W związku ze zbliżającym się terminem rozliczenia drugiej transzy stypendium szkolnego zachodzi konieczność dostarczenia imiennych faktur potwierdzających poniesione wydatki na każdego ucznia w terminie do 20 maja 2016 r. więcej

Stypendium szkolne - Jak się ubiegać?

Należy złożyć wypełniony formularz wniosku o przyznanie stypendium szkolnego wraz z kompletem dokumentów świadczących o dochodzie rodziny w terminie od 1 do 15 września. więcej

Stypendium szkolne - Od czego zależy przyznanie?

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy materialnej takich jak bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność itp. więcej
1 2 | >>