Zasiłek szkolny - Jak się ubiegać?

Opublikowano 2016-01-01

Zasiłki szkolne są przyznawane na wniosek:

  1. rodzica/prawnego opiekuna niepełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły,
  2. pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły
  3. dyrektora szkoły.
  4. zasiłki szkolne mogą być również przyznawane z urzędu.

Podziel się