Zajęcia i pracownie Świetlicy Socjoterapeutycznej

Opublikowano 2016-06-03

Pracownia  komputerowa i do odrabiania lekcji

 

Udział w zajęciach komputerowych pozwala na zainteresowanie dzieci  środkami multimedialnymi pełniącymi znaczącą rolę w procesie dydaktyczno - wychowawczym.

Cele zajęć komputerowych:

 • Poznawanie zasad bezpiecznego użytkowania sprzętu,
 • Rozwijanie umiejętności prawidłowego posługiwania się komputerem i współpracującymi z nim urządzeniami,
 • Rozwijanie zainteresowań informatycznych,
 • Wskazywanie użyteczności komputera w nauce, pracy i zabawie,
 • Dostrzeganie niebezpieczeństw wynikających z komunikacji za pomocą komputera,
 • Rozwijanie aktywności i ciekawości,
 • Umacnianie wiary we własne siły, możliwości i umiejętności.

 

 

Pracownia kulinarna

 

Cele zajęć kulinarnych w Świetlicy :

 • Usprawnianie czynności samoobsługowych,
 • Wyrabianie umiejętności posługiwania się prostymi sprzętami i urządzeniami kuchennymi,
 • Nauka  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć w kuchni,
 • Rozpoznawanie przedmiotów wykorzystywanych w kuchni i ich nazw,
 • Poznawanie nowych smaków,
 • Próby samodzielnego przygotowywania potraw,
 • Wyrabianie poczucia estetyki poprzez zewnętrzny obraz przygotowywanych potraw i ich estetyczne spożywanie,
 • Wyrabianie umiejętności właściwego gospodarowania produktami spożywczymi i ich przechowywania,
 • Kształtowanie umiejętności pracy w zespole.

 

Pracownia  plastyczna

 

Pracownia plastyczna oprócz wygodnych stołów do pracy wyposażona jest w duży telewizor i Xbox. Dzięki ciekawym płytom które posiadamy dzieci mogą doskonalić koordynację wzrokową ruchową, uczyć się nowych choreografii tanecznych, oaz doskonalić pracę w zespole. W pracowni tej odbywają się też zajęcia z majsterkowania oraz spotkana z ciekawymi ludźmi.

Cele zajęć plastycznych  to:

 • Głównym celem organizowanych zajęć jest wyzwalanie twórczości jednostek poprzez umiejętności wyrażania własnych emocji i uczuć w ekspresji plastycznej. Dzieciom czasami bardzo trudno jest mówić otwarcie o własnych odczuciach zwłaszcza, gdy bezpośrednio o nie pytamy.
 • Rozwijanie wśród dzieci zainteresowań plastycznych i umiejętności praktycznych
 • Kształtowanie wyobraźni dziecka i jego aktywności twórczej
 • Uwrażliwianie na piękno oraz kształtowanie nawyków estetycznych
 • Rozwijanie sprawności manualnej oraz kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • Wyrabianie umiejętności wyrażania własnego "ja" w pracy twórczej
 • Rozwijanie dziecięcych talentów

 

Sala terapeutyczna

 

Zajęcia socjoterapeutyczne -mają charakter spotkań grupowych, na które składają się odpowiednio dobrane gry, zabawy i ćwiczenia. Blok zajęć socjoterapeutycznych w zależności od potrzeby grupy zwykle  obejmuje: wzajemne poznanie się , zajęcia integracyjne grupy, kształtuje pozytywne relacje, uczy przestrzegania norm i zasad grupowych oraz umożliwia samopoznanie i akceptację własnych mocnych i słabych stron oraz naukę szeregu umiejętności społecznych przydatnych w codziennym funkcjonowaniu.

Zajęcia mają na celu:

 • Dostarczanie dzieciom okazji do przeżycia pozytywnych doświadczeń społecznych korygujących obraz siebie, świata i innych
 • Budowanie pozytywnego obrazu siebie i zwiększenie poczucia własnej wartości,
 • Stwarzanie okazji do odreagowania napięć emocjonalnych,
 • Zdobycie umiejętności właściwego nazywania i wyrażania uczuć,
 • Zaspokojenie potrzeby bycia ważnym.

Sala terapeutyczna wyposażona jest w materiały ułatwiające prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych: tablica, drzewa uczuć, plansze tematyczne do zajęć profilaktycznych, poduchy relaksacyjne, hamak, karty dialogowe itp.

 

Mini siłownia

 

Mini siłownia wyposażona jest w dwa orbitreki, trzy rowerki, wiosła, bieżnię, trzy stepery, drabinki i materace.

Mini siłownia cieszy się dużym powodzeniem w miesiącach jesienno zimowych kiedy to ze względów pogodowych ograniczone jest korzystanie z siłowni podwórkowej  obecnej na naszym podwórku.

 

 

 Sala sportowa

 

Zajęcia sportowo – ruchowe opierają się przede wszystkim na zabawie i nauce zdrowej rywalizacji. Są alternatywą na rozładowanie nagromadzonych emocji w sposób konstruktywny. Sala sportowa wyposażona jest  w: stół do ping-ponga, materace, unihokej, kosze, bramki, piłki, tunele, pachołki itp. W Świetlicy do dyspozycji dzieci są również piłkarzyki i stół bilardowy.

Celem zajęć jest:

 • Podnoszenie sprawności fizycznej dzieci,
 • Uczenie zachowań prozdrowotnych,
 • Uczenie konstruktywnego rozładowywania napięć emocjonalnych,
 • Rozwijanie samoświadomości,
 • Wdrażanie do pokonywania własnych słabości,
 • Zapoznanie z regułami i zasadami gry „fair play”,
 • Wdrażanie do współdziałania w grupie.

 

 

Pracownia teatralno-muzyczna

 

Pracownia teatralno-muzyczna wyposażona jest w profesjonalne nagłośnienie, zestaw mikrofonów, projektor, ekran.

Aktywność ruchowa towarzyszy człowiekowi , począwszy od łona matki , aż do jego śmierci Stanowi ona najistotniejszy przejaw rozwoju jednostki, gdyż ma olbrzymie znaczenie dla rozwoju osobowości .

Dzieci  odczuwają olbrzymią potrzebę ruchu , która niezaspokojona może doprowadzić do zaburzeń w emocjonalnej sferze osobowości. Bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach w których mogą wyrażać siebie i swoje uczucia.

Cele zajęć teatralno-muzycznych:

 • Odkrywanie własnych możliwości twórczych dziecka
 • Rozwijanie dziecięcych talentów
 • Rozwijanie ekspresji, improwizacji słownej i ruchowej
 • Rozwijanie wyobraźni, mowy i myślenia poprzez kontakt dziecka z literaturą piękną i językiem literackim
 • Przezwyciężanie nieśmiałości poprzez występy przed szerszą publicznością
 • Wyrażanie przez dzieci w sposób werbalny i niewerbalny różnych stanów emocjonalnych w ruch , geście, mimice
 • Rozbudzanie wewnętrznej motywacji do działań twórczych
 • Stwarzanie atmosfery sprzyjającej radosnej zabawie i integracji grupy

Podziel się