Prawa pracowników sezonowych w UE pt.” Prawa przez cały rok”

  • START
  • Wiadomosci
  • Prawa pracowników sezonowych w UE pt.” Prawa przez cały rok”

Opublikowano 2021-09-03

Kategoria Wiadomosci

 

W celu podniesienia świadomości obywateli UE nt. ich praw podczas wykonywania pracy sezonowej za granicą na terenie UE, Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) rozpoczął specjalną kampanię informacyjną na ten temat. W kampanię włączyła się także Europejska Sieć Służb Zatrudnienia – EURES w całej UE. Działania sieci EURES w Polsce prowadzone są na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

Dlaczego włączamy się w europejską kampanię informacyjną nt. pracy sezonowej w UE?

Pracownicy sezonowi są wyjątkowo narażeni na różnego rodzaju nadużycia w związku z np.:

·        nieznajomością języków obcych,

·        przepisów prawa pracy,

·        zabezpieczenia społecznego czy BHP.

Często nie znają procedur odwoławczych w państwie zatrudnienia. Z tego powodu niechętnie z nich korzystają, również w obawie przed kontrolami ze strony władz lokalnych. Zdarzają się bowiem przypadki zatrudniania pracowników sezonowych niezgodnie z prawem.

 

Okres pandemii COVID-19 spotęgował ww. problemy. Praca sezonowa w rolnictwie, sadownictwie, przy zbiorze warzyw, kwiatów czy innych płodów rolnych jest pracą często w warunkach sanitarnych, które zwiększają ryzyko zarażenia się wirusem SARS-CoV-2.

Więcej informacji na temat kampanii na stornach:

https://eures.praca.gov.pl/;

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/kampania-informacyjna-dla-pracownikow-sezonowych-w-ue;

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-207363?lg=PL

 

Podziel się